コレクション: GMMTV FANDAY 10 IN CAMBODIA OFFICIAL GOODS

ForceBook JimmySea GMMTV FANDAY 10 IN CAMBODIA OFFICIAL MERCHANDISE

ការណែនាំផលិតផលសម្រាប់លក់ក្នុងថ្ងៃនៃកម្មវិធី៖

កាលបរិច្ឆេទនៃការរៀបចំស្តង់សម្រាប់លក់ (បណ្តោះអាសន្ន)
ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា (ថ្ងៃអាទិត្យ)
ចាប់ផ្តើមលក់ៈ ម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក (ម៉ោងក្នុងស្រុក)
បញ្ចប់ការលក់ៈ ម៉ោង ៣:០០ រសៀល (ម៉ោងក្នុងស្រុក)

យើងនឹងបើក ៣០ នាទី មុនពេលចាប់ផ្តើមការលក់នៅថ្ងៃនៃកម្មវិធីនេះ។
យើងសូមកោតសរសើរចំពោះការយោគយល់ និងកិច្ចសហការរបស់អ្នក។

ផលិតផលទាំងអស់នឹងមានចំនួនកំណត់។ សូមទិញវត្ថុដែលអ្នកចង់បានឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

យើងនឹងមានថង់ប្លាស្ទិកដែលអាចប្រើបាន ប៉ុន្តែវានឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់រហូតដល់អស់ក្នុងពេលដល់ខ្លី។

ទំនិញនឹងអាចរកទិញបាន ទោះបីជាអ្នកមិនមានសំបុត្រសម្រាប់ការសម្តែងនៅថ្ងៃនោះក៏ដោយ។

របៀបបញ្ជាទិញ៖
ការបញ្ជាទិញ នឹងត្រូវបានដាក់តាមរយៈគេហទំព័រ EC ។
បន្ទាប់ពីការទូទាត់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅលើគេហទំព័រ e-commerce នោះអ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញ នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលបានចុះឈ្មោះរបស់អ្នក។ អ៊ីម៉ែលនឹងមានលេខបញ្ជាទិញ ព័ត៌មានអតិថិជន និងផលិតផលដែលអ្នកបានបញ្ជាទិញ។ សូមត្រៀមខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ែលនេះភ្លាមៗ ព្រោះយើងនឹងពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ែលនេះ នៅពេលអ្នកទទួលបានការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ សូមចុះឈ្មោះជាមួយ gmail ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានអ៊ីម៉ែលទេ សូមប្រាប់បុគ្គលិករបស់យើងនូវឈ្មោះរបស់អ្នក និងទំនិញដែលអ្នកបានបញ្ជាទិញ។ យើងនឹងថែរក្សាវាទុកសម្រាប់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបញ្ជាទិញពីគេហទំព័រ e-commerce បានទេ យើងនឹងណែនាំអ្នកទៅកាន់វិធីសាស្រ្តនៃការបញ្ជាទិញមួយផ្សេងទៀត។ (ការទូទាត់កាតឥណទានតាមរយៈ QR កូដ)។


វិធីបង់ប្រាក់៖
យើងទទួលយកកាតឥណទាន PayPal, Apple Pay និង Google Pay តែប៉ុណ្ណោះ។

* មិនទទួលការទូទាត់សាច់ប្រាក់។

កាតឥណទានដែលត្រូវបានទទួលយកមាន៖ JCB/Visa/Mastercard/Amex។
ទទួលយកការទូទាត់តែមួយដងប៉ុណ្ណោះ។


ការរឹតបន្តឹងលើការបញ្ជាទិញ
ការរឹតបន្តឹងលើការបញ្ជាទិញអាចត្រូវបានអនុវត្ត អាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។
សូមប្រុងប្រយ័ត្ន អាចនឹងមានការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនលើការទិញអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈ។

ផលិតផលនឹងត្រូវឈប់លក់ពេលអស់ពីស្តុក។

ការផ្លាស់ប្តូរផលិតផលខូច៖
ប្រសិនបើមានទំនិញខូចគុណភាពណាមួយដែលបានទិញនៅថ្ងៃនៃកម្មវិធីនោះ យើងនឹងប្តូរជូននូវរបស់ដែលមានគុណភាពល្អ។
ប្រសិនបើវាលើសពី ៥ នាទី ចាប់តាំងពីការទិញនោះ យើងនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្តូរជូនវិញបានទេ។

*ក្នុងករណីខ្លះ យើងអាចផ្លាស់ប្តូរទំនិញនៅពេលក្រោយបាន អាស្រ័យតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។

#FORCEBOOK
#JIMMYSEA
#GMMTVFANDAY10
#FBJSFANDAYxCAMBODIA

#JSFANDAY×CAMBODIA

#FBFANDAY×CAMBODIA
#GMMTV

 

--------------------------------------------------------

 

GMMTV FANDAY 10 IN CAMBODIA OFFICIAL MERCHANDISE
Introducing the products for sale on the day of the event ☺️

[Merchandise booth schedule] (planned)
Sunday, June 2
Sales start: 9:00 AM (local time)
Sales end: 3:00 PM (local time)

*On that day, you can line up 30 minutes before the merchandise sales start time.

Thank you for understanding and cooperation with us.

*All products are limited in quantity. If there is some product that you want, please hurry up to purchase and grab it as soon as possible.

*Plastic bags will be available, but it will end as soon as they run out.

*For merchandise products, customers who do not have a ticket for the performance on the day can also purchase it.

[How to order]
Orders are made through the EC site.
Once payment is completed on the EC site, an order confirmation email will be sent to the registered email address. The email will contain the order number, customer information, and the ordered product. We will check this email when you receive the product, so please be prepared to check it immediately. If you use an email address other than gmail, you may not receive the order confirmation email. If possible, please register with gmail. If you have not received an email, please tell a staff member your name and the product you ordered. We will assist you.

If you are unable to purchase from the EC site, we will guide you for detail to understand all method of purchase.
(Credit card payment via QR code.)

[Payment method]
Credit card, PayPal, Apple Pay, Google Pay can be used.

*Cash payment is not available.

*Credit cards accepted are JCB/Visa/Mastercard/Amex.

Please do Only one-time payments are possible.

[Purchase restrictions]
Depending on the situation, we may impose purchase restrictions.
Thank you for your understanding in advance.

Sales of products will end as soon as stock runs out.

[Defective product exchange]
If a defective product is purchased on the day of the event, we will exchange it for a good product.
Exchanges cannot be accepted if more than 5 minutes have passed since purchase.

*Depending on the situation, we may exchange the product at a later date.

 

--------------------------------------------------------

ForceBook JimmySea GMMTV FANDAY 10 IN CAMBODIA OFFICIAL MERCHANDISE イベント当日販売商品のご紹介です☺️

【物販ブーススケジュール】(予定)
6月2日(日)
販売開始:9:00 AM (現地時間 local time)
販売終了:3:00 PM(現地時間 local time)

※当日は物販開始時間の30分前から整列が可能となります。
ご理解、ご協力の程宜しくお願いいたします。

※商品は全て数量限定となります。ご希望の商品がある方はお早めにご購入ください。

※レジ袋のご用意はございますが、無くなり次第終了となります。

※物販につきましては、当日の公演チケットをお持ちではないお客様もご購入可能となります。

【注文方法】
ECサイトを通じてのご注文となります。
ECサイト上で決済が終了しましたら、登録したメールアドレスに注文確認メールが届きます。そのメールには注文番号やお客様の情報、注文した商品が記載されております。商品受け取りの際にこちらのメールを確認させていただきますので、すぐに確認できるようご用意ください。gmail以外ですと注文確認メールが届かない可能性があります。可能であればgmailでの登録をお願いいたします。メールが届いていない場合はスタッフにお名前と注文した商品をお伝えください。対応いたします。

ECサイトから購入できない場合は別の方法での購入をご案内いたします。(QRコードを通じたクレジットカード決済。)


【お支払い方法】
クレジットカード、PayPal、Apple Pay、Google Pay のご使用が可能です。

※現金決済はできません。

※クレジットカードはJCB/Visa/Mastercard/Amex がご利用いただけます。
1回払いのみ可能です。


【購入制限】
状況によっては購入制限を設けさせていただく場合がございます。
予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

商品は在庫がなくなり次第販売終了となります。

【不良品交換対応】
イベント当日にご購入の商品で不良品があった場合は、良品との交換対応をさせていただきます。
購入から5分以上経った場合は交換の受付ができません。

※状況により、後日の交換対応とさせていただく場合もございます。

商品が見つかりません
絞り込みの数を減らす、またはすべて削除する